Yazılım Hatalarını Neden “Bug” Olarak Adlandırıyoruz?

Bilgisayar yazılımcılarının oldukça canını sıkan bir durum olan bug, bilgisayar dilinde “yazılım hatası” olarak bilinir. Daha detaylı olarak açıklanmak istenirse, bilgisayar programı ya da bir sistemde oluşan, hatalı ve istenmeyen sonuçlara…

Okumaya devam edin Yazılım Hatalarını Neden “Bug” Olarak Adlandırıyoruz?

Balsamiq ile Ekran Prototipleme

Prototipleme: teknik anlamda proje durumundaki ürünün imal edilmeden önce elle tutulur en ilkel şekilde oluşturulması olarak tanımlanır. İş Analizinde prototipleme geliştirilecek olan yazılımın somutlaştırılması için ekran temsillerinin oluşturulmasıdır. iş Analisti…

Okumaya devam edin Balsamiq ile Ekran Prototipleme

JSON Nedir? Nasıl Kullanılır?

JSON Nedir? JSON JavaScript Object Notation (JavaScript Nesne Gösterimi) kısaltmasıdır. JSON, JavaScript nesne gösterim biçiminde yazılmış metinlerdir. JSON JavaScript sözdizimini kullanır, ancak JSON biçimi yalnızca metindir. Metin, herhangi bir programlama dili tarafından…

Okumaya devam edin JSON Nedir? Nasıl Kullanılır?

İş Analizi Teknikleri | Ekran Prototipleme

İş Analizi Teknikleri | Ekran Prototipleme Prototipleme: teknik anlamda proje durumundaki ürünün imal edilmeden önce elle tutulur en ilkel şekilde oluşturulması olarak tanımlanır. İş Analizinde prototipleme geliştirilecek olan yazılımın somutlaştırılması…

Okumaya devam edin İş Analizi Teknikleri | Ekran Prototipleme

Yazılım Regresyon Testi

Yazılım Regresyon Testi Regresyon testi projede yapılan tüm değişiklikleri; projeye yeni eklenen özellikler, daha önceki yaşanan hataların düzeltilmesinden sonra, mevcut problemlerin giderildiği ve yeni yapılan değişimlerin ,eklenen fonksiyonların yeni bir hata üretip…

Okumaya devam edin Yazılım Regresyon Testi

İş Akış Diyagramı

İş Akış Diyagramı : Akış diyagramı, bir problemin çözümüne yönelik izlenecek yöntemlerin şekil ve sembollerle ifade edilmesidir. Akış şemasında her adım birbirinden farklı anlamlar taşıyan şekillerden oluşur ve adımlar arasındaki…

Okumaya devam edin İş Akış Diyagramı

SQL DML (Data Manipulation Language) Komutları

Veritabanı genellikle elektronik olarak bir bilgisayar sisteminde depolanan yapılandırılmış bilgi veya veriden oluşan düzenli bir koleksiyondur. Veri tabanlarının dört temel komutuna Veri manipülasyon komutları denir bunlar; SELECT INSERT UPDATE DELETE…

Okumaya devam edin SQL DML (Data Manipulation Language) Komutları