Efor Tahminlemesinde Story Point Yaklaşımı

Story Point Nedir?

Story Point, gelecek sprint içerisinde ne kadar iş alınacağı, bu işin büyüklüğünün ne olacağı, işlerin içerdiği riskler ve belirsizlikleri de göz önünde bulundurarak tahmini eforlama yapılmasıdır.

Story Ponit Nasıl Verilir?

Story Point tanımına göre eforlama tahmini aşağıdaki gibi formülize edilebilir. Story Point tahminleme yaparken bu parametrelere göre düşünerek puanlama yapılması beklenir.

Story Point = ƒ (Hacim, Risk & Belirsizlik, Karmaşıklık)

Hacim: Yapılacak işin miktarını belirtir. Yapılacak işin adedi arttıkça, işin kapsamı da genişler.
Risk & Belirsizlik: Eğer Story Point tahminlemesi yapılan iş konusunda tam bir netlik yoksa, belirsizlikler mevcutsa, teknolojik sınırlamalar bulunuyorsa, araştırma veya inceleme yapılması gerekiyorsa, bu unsurların içerdiği risk ve belirsizliklere göre puan artırılmalıdır.
Karmaşıklık: Karmaşık ve daha fazla çaba gerektiren durumları göz önünde bulundurarak belirlenir. Bu tür durumlarda puanın seviyesi artar.

Story Point belirlenirken Scrum Poker Kullanımı

Story Point belirlenirken farklı teknikler kullanılsa da bu yazımda en çok tercih edilen Fibonacci Serisinin kullanımından bahsedeceğim.

Fibonacci Serisinde 0, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 20, 40, 100 gibi rakamlar kullanılırken genellikle aradaki sayılar kullanılmaz. Tahminleme yaparken 7 mi 8 mi 9 mu gibi arada kalınabilir. Bunun yerine 5 mi 8 mi 13 mü ayırımı daha kolay karar vermemize yardımcı olur.
Story point verirken kullanabileceğimiz bazı ücretsiz online toolları ise aşağıda paylaşıyorum.
scrumpoker-online.org
scrumpoker.online
planningpokeronline.com

Tahminleme oturumu;

  • Scrum Poker ile tahmin çalışmasına başlamak için bir moderatör user story ya da bir ürün özelliği aktarır. Moderatör analist ya da PO olabilir.
  • Yapılacak işin ne olduğunu anlayana kadar, soru cevap yapılabilir.
  • Madde takımca anlaşıldığında sıra tahminlemeye gelir.
  • Story Point verilirken, tüm ekip oylamaya katılır. Herkes önündeki Fibonacci serisinden ilgili maddenin büyüklüğüne en uygun olduğunu düşündüğü puan kartını seçer. Başta bu kartlar kimseye gösterilmez.
  • Tahminleme tamamlandığında modöretör tarafından seçilen kartlar açılır.
  • Oylama sonucunda farklı puanlar veriliyorsa, neden farklı puan verdikleri sorulur ve ekibe anlatması istenir. Herkes görüşünü belirttikten sonra fikir birliği olmazsa tekrar oylama yapılır.
  • Her bir ekip üyesi kendi görüşünü, bir diğer ekip üyesinin etkisi altında kalmadan paylaşmalıdır.

Bir maddeyi ekip üyeleri kendi deneyim ve öngörülerine göre oylama yapar. Burada tüm ekip üyeleri aynı değeri vermemiş olabilir. Örneğin 2 kişi 5 SP, 5 kişi 8 SP, 1 kişi 13 SP vermiş olabilir. Bu durumda takımın aralarında tartışması beklenmektedir. Nihai durumda ise ortak bir tahminleme ile ortak düşünceye varılması ve Story Point değeri verilmesi beklenir.


Son olarak, Story Pointi Sprint planlamalarında kapasiteyi kabaca tahminleyerek, planlamamıza yardımcı bir araç olarak düşünmemiz gerekir. Bundan öte yükleyeceğimiz farklı anlamların faydadan çok zararı olacaktır.