Kullanıcı Hikayesi (User Story) nedir?

Kullanıcı hikayesi, (User Story) son kullanıcı perspektifinden yazılmış bir yazılım özelliğinin gayri resmi, genel bir açıklamasıdır. Amacı, bir yazılım özelliğinin müşteriye nasıl değer sağlayacağını ifade etmektir.

Kullanıcı Hikayelerinde, geliştirme ekibine katkı sağlamak için teknik olmayan bir dil kullanılır. Ekip, bir kullanıcı hikayesini okuduktan sonra ne geliştirdikleri neden geliştirdikleri ve bunun ne gibi bir değer yaratacağını bilir.

Kullanıcı hikayeleri, istenen sonucu özetleyen basit bir dilde birkaç cümledir ve  3 temel soruya cevap vermesi beklenir
  • Talep eden kullanıcı kim?
  • Talep edilen ihtiyaç nedir?
  • Neden bu talebe ihtiyaç var?
bu sorulara cevap veren format şu şekildedir;

As a <type of user>, I want <activity> so that <business value>.

<Kullanıcı> olarak, <aktivite> gerçekleştirmek istiyorum. Böylece <fayda> sağlayabilirim.

Kullanıcı hikayeleri  INVEST model kurallarına uygun yazılmalıdır.

Independent : Bağımsız bir şekilde geliştirilebilmeli ve teslim edilebilmelidir.
Negotiable : Ekip ve iş birimleri üzerinde tartışabilmelidir.
Valueable : Kullanıcıya değer üretebilmelidir.
Estimable : Efor tahmini yapılabilmelidir.
Small : Tek sprint içerisinde tamamlanabilecek parçalara ayrılmış olmalıdir.
Testable : Test edilebilir nitelikte olmalıdır.

Örnek Kullanıcı hikayeleri:

  • Bir Satış yöneticisi olarak, aylık satış raporlarının mail adresime iletilmesini istiyorum.
  • Bir sistem yöneticisi olarak, şifreleri sıfırlamak istiyorum.
  • Muhasebe çalışanı olarak, sistem üzerinden müşteri bilgilerine erişebilmek istiyorum.