Scrum Master Yolculuğu Serisi – Daily Scrum

Daily Scrum, Scrum metodolojisinin günlük olarak uygulanan ve takımın uyum içinde çalışmasını sağlayan kritik bir etkinliğidir. Takım üyelerinin her gün aynı saatte toplanarak ilerlemelerini paylaştıkları bu kısa toplantılar, Sprint hedeflerine ulaşmak için büyük bir fırsat sunar. Ancak zamanla monoton hale gelip verimliliğini kaybedebilen bu toplantılar, doğru yaklaşımlar ve stratejilerle yeniden canlandırılabilir. Daily Scrum’ların etkisini artırmak ve takımın enerjisini yüksek tutmak için bazı önemli ipuçlarını keşfetmek, bu sürecin başarısı için hayati önem taşır.

Daily Scrum, Scrum Team’deki Developers için olan 15 dakikalık bir etkinliktir. Karmaşıklığı azaltmak için Sprint boyunca her çalışma gününde aynı yer ve zamanda düzenlenir.

Daily Scrum, Scrum metodolojisinin günlük olarak uygulanan ve takımın uyum içinde çalışmasını sağlayan kritik bir etkinliktir. Takım üyelerinin her gün aynı saatte topladıkları kısa toplantılardır. Sprint hedeflerine ulaşmak için büyük bir fırsat sunar. Ancak zamanla monoton hale gelip verimliliğini kaybedebilen bu toplantılar, doğru yaklaşımlar ve stratejilerle yeniden canlandırılabilir. Daily Scrum’ların etkisini artırmak ve takımın enerjisini yüksek tutmak için bazı önemli ipuçlarını keşfetmek, bu sürecin başarısı için hayati önem taşır.

Geçmiş Scrum Guide’lardan kalan klasik soru kalıpları var bunlar;

 • Sprint hedefine ulaşılması için dün ne yaptım?
 • Sprint hedefine ulaşılması için bugün ne yapacağım?
 • Sprint hedefine ulaşmaktan alıkoyacak bir engel var mı?

Bu sorular, Daily Scrum’ın temeli olarak görülüyordu. Ancak, Scrum Guide 2020 ile bu sorular kılavuzdan kaldırıldı. Bu değişikliğin nedeni, daha yalın bir kılavuz oluşturmak ve işin nasıl yapılacağını yönlendirme yapmadan takımın kendi yöntemlerini geliştirmesine imkan tanımaktır. Kılavuzdan kalkmış olması bu soruların yanlış olduğu anlamına gelmiyor, ancak Daily Scrum’ı sadece bu soruları cevaplayarak yapmak verimsiz bir toplantıya neden olabilir.

Konuşma sırasında ekibin birbirine alternatif sorular sormasıyla etkileşim arttırılabilir bu sorulara örnek olarak;

 • Bu engeli aşmak için neye ihtiyacımız var?
 • Başka bir takım üyesinin bu konuda deneyimi var mı?
 • Benzer bir sorunu daha önce nasıl çözmüştük, tekrar uygulayabilir miyiz?
 • Şu anki durumu kiminle paylaşmalıyız?
 • Mevcut stratejimizin etkinliğini nasıl artırabiliriz?
 • Bu işte ilerlemek için başka bir takımla iş birliği yapmamız gerekiyor mu?
 • Bu sorunu çözmek için hangi ek bilgilere ihtiyacımız var?
 • Bu iş için kim nasıl yardımcı olabilir?
 • Bu iş için nasıl destek verebilir?
 • İşin bitmesi için ne gerekli?

Etkili bir Daily için özellikle Sprint Backlog boardın önünde toplantıların yapılması tavsiye edilir. Neyi taahhüt ettiğinizi ve bu taahhüdün neresinde olduğunuzu şeffaflaştırır. Uzaktan çalışmanın hayatımıza girmesiyle birlikte Online ortamlara ekranı paylaşma sorumluluğunu her zaman aynı kişiye yüklemeyin. Bu görevi takım üyeleri arasında dönüşümlü olarak yapın. Bu görev tek bir kişinin sorumluluğunda olmamalıdır. Ayrıca, Daily Scrum toplantılarında Scrum Master’ın rolünü minimuma indirin. Ekranı paylaşan veya boarddaki güncellemeleri yapan kişi Scrum Master değil, developers’ lar olmalıdır. 

Daily Scrumlar iletişimi geliştirir, engelleri saptar, hızlı karar almayı geliştirir ve sonuç olarak başka toplantılara olan ihtiyacı ortadan kaldırır.  

Kapanış

Daily Scrum toplantılarının etkinliğini artırmak, takımın başarısı ve uyumu için kritik bir rol oynar. Bu toplantıları daha verimli hale getirmek için geleneksel yaklaşımların dışına çıkarak yeni stratejiler uygulamak gereklidir. Takım üyelerinin birbirine destek olması, engelleri birlikte aşmaları ve sürekli iyileştirme kültürünü benimsemeleri, Daily Scrum’ların monotonluğunu kıracak ve toplantıların amacına ulaşmasını sağlayacaktır. Doğru sorular sorarak ve dinamik bir ortam yaratarak, takımınızın enerjisini yüksek tutabilir ve Sprint hedeflerine daha etkili bir şekilde ulaşabilirsiniz.