İş Analisti Nedir? Ne İş Yapar?

İş Analisti Ne iş Yapar?

IIBA’e gore “BABOK® Rehberi’nde tanımlanmış iş analizi görevlerini yapan kişidir”. Bu tanıma gore İş analisti :

 • Değişime neden olacak olan kurumsal problemlerin ve hedeflerin anlaşılması ve tanımlanmasını,
 • İhtiyaçların analiz edilmesini,
 • İhtiyaçları karşılayacak uygun çözümlerin tespit edilmesi ve önerilmesini,
 • Paydaş gereksinimlerinin ortaya çıkarılması, dokümante ve yönetilmesini,
 • Paydaş katılımının sağlanmasını,
 • Ürün, servis ve hizmetin başarı ile uygulanmasına aracılık etmeyi sağlamakla görevlidir.

İş Analistinin Sahip Olması Gereken Nitelikler Nelerdir?

 • Analitik düşünme yeteneğine sahip olmak,
 • Problemler karşısında çözüm üretme yeteneği göstermek,
 • Matematiksel becerilere sahip olmak,
 • Planlama ve organizasyon becerisine sahip olmak,
 • Etkili iletişim sahibi olmak,
 • Ekip çalışmasına yatkınlık göstermek,
 • Uzlaşmacı olmak,
 • İkna kabiliyetine sahip olmak.
 • İş Analistliği için hangi programlar öğrenilmeli?

 • İş Analisti olmak için hergangi bir Programlama dili öğrenmen şart değildir ancak algoritma mantığını bilmek avantaj olacaktır.
 • Word, Excel, PowerPoint gibi Office Programlarını iyi seviyede,
 • Sorgulama yapabilcek düzelde SQL,
 • Entegrasyonlarda görev alabilmek için Postman SoapUI vb API platformları,
 • Ekran tasarımı yapabilmek için moqups araçları,
 • İş ve talep yönetimi için JIRA
 • İş Analisti Olmak İçin Üniversitelerin Hangi Bölümlerinden Mezun Olmak Gerekir?

  Sektördeki İş Analistleri çoğunlukla İşletme Mühendisliği, Yönetim Bilişim Sistemleri, Endüstri Mühendisliği, Matematik Mühendisliği, İstatistik veya Bilgisayar Mühendisliği gibi bölümlerden mezunken, farklı bir bölümden mezun olmuş kişilerde kendini geliştirmesine bağlı olarak İş Analisti olabilir.

  İş Analisti pozisyonunun İş İmkanları Nelerdir?

  Hemen hemen sektördeki firmaların tamamının IT departmanlarında İş Analistleri görev almaktadır. Bilişim, E-Ticaret, Finans, Bankacılık, Sigortacılık ve Telekomünikasyon yaygın olarak çalışılan sektörlerdir.