Etki Analizi

Etki Analizi Nedir?

Etki analizi, sistemde istenen değişikliklerin mevcut durumu nasıl etkileyeceğinin analizidir. Etki analizinde en önemli konu, değişikliklerin sistemin değişmeyen kısımlarını da etkileme riskidir.

Uygulama Şekli

  • Üzerinde çalışılacak alanların diğer alanlara bağımlılıkları tespit edilerek etki alanı belirlenir ve bu alan üzerinde gereki bilgiler toplanır.
  • Değişikliğin riski,maliyeti ve faydası tespit edilir.
  • Mevcut riskler dahilinde işin yapılması durumunda ihtiyaç duyulan efor belirlenir.
  • Tüm bu bilgiler paydaşlarca değerlendirilir ve değişikliğin uygulanmasına karar verilmesi durumunda karar vericiden olurluk alınır.

İyi bir etki analizi için izlenebilirlik matrisine ihtiyaç vardır. İzlenebilirlik matrisi gereksinimlerin birbirleriyle, gereksinimlerin tasarım öğeleriyle tasarım öğelerinin kod bileşenleriyle ve kod bileşenlerinin, tasarım öğelerinin ve gereksinimlerin test senaryolarıyla ilişkilerinin tutulması ve izlenmesi anlamına gelir.

  • İzlenebilirlik matrisi yoksa; analiz aşamasında gelen değişikliğin etkileyeceği diğer iş akışlarını ve iş kurallarını tespit etmeye odaklanın.
  • Tespit edilen fonksiyon veya akışı teknik analize dahil edin.
  • Test aşamasında, analiz ve yazılım çalışmalarından gelen bilgiye dayalı olarak test setlerinizi belirleyin ve testlerinizi gerçekleştirin
Yapılan etki analizi ile; sistem değişikliğinden etkilenebilecek önceki işlevlerin bozulmamasının önüne geçilmiş olur.
Gereksiz yada riskli değişikliklerin yapılması engellenmiş olur.
kaynak:
Business Analysis Body of Knowledge (BABOK®)
İş Analizi Rehberi, Kadir Çamoğlu