Kök Neden Analizi

Kök Neden Analizi

Kök neden analizi bir problemin altında yatan asıl sebebin bulunmasına odaklı bir tekniktir. Yedi kalite aracından biri olan bu teknik, ilk olarak 1943 yılında, Kaoru Ishikawa tarafından kullanılmıştır. Şekil itibariyle balık kılçığını andırdığı için balık kılçığı diyagramı ismiyle de adlandırılır

Herhangi bir problemi doğrudan yada dolaylı olarak etkileyen sebepleri;

 • belirlemek
 • sınıflandırmak
 • ilişkilendirerek görsellemek amacıyla kullanılan bir tekniktir.
Olası Nedenlerin Saptanmasında: “Kök neden” analizinin en sık kullanıldığı problem çözme aşaması, olası nedenlerin saptanmasıdır. Beyin fırtınası sonucu elde edilen olası nedenlerin sistemli bir dökümünün ve sınıflandırılmasının yapılmasında ve ilişkilendirilmesinde kullanılabileceği gibi; sürecin veya sorunun dikkatle incelenmesi, anlaşılması sonucu elde edilen bilgilerin sınıflandırılmasında ve ilişkilendirilmesinde de kullanılabilir.
Çözümlerin Hayata geçirilmesinde: “Kök neden” analizi her türden neden-sonuç ilişkisini göstermek için kullanılabilir. Örneğin yapılan bir hata ve yol açabileceği sonuçlar konusunda eğitici bir materyel olarak kullanılabilir.

Diyagramın çizilmesi için adımlar

 1. Nedenlerin Belirlenmesi
 2. Sorun veya süreç analist tarafından sistemli bir şekilde izlenir ve anlaşılır.
 3. Diyagramın Çizilmesi
 4. Sorun veya süreç diyagramın en sağına kutu içine çizilecektir. Balığın omurgası Sonuç veya Soruna doğru yönlendirilmelidir.
  Omurga görevi gören okun altına ve üstüne klasik neden kategorileri yazılır. Her neden için “Niçin böyle oluyor” sorusu sorularak elde edilen cevaplar, ilgili nedene kollar şeklinde okla bağlanır.
 5. Diyagramın yorumlanması
 6. Diyagram bir kez tüm olası sebep-sonuç (ilişkileri) gösterecek şekilde çizildikten sonra, Sorunu oluşturan temel nedenlere inilmeye çalışılır.
Kök neden analizinin Balık Kılçığı diyagramı ile gösterimi