Yazılım Regresyon Testi

Yazılım Regresyon Testi

Regresyon testi projede yapılan tüm değişiklikleri; projeye yeni eklenen özellikler, daha önceki yaşanan hataların düzeltilmesinden sonra, mevcut problemlerin giderildiği ve yeni yapılan değişimlerin ,eklenen fonksiyonların yeni bir hata üretip üretmediğini kontrol amaçlı olarak yapılan yazılım test türüdür.

Yazılım hataları veya performans düşüklüğü,fonsiyonel ve fonksiyonel olmayan geliştirmelerin sistemin bazı alanlarına veya tamamına olan etkisi regresyon testi ile izlenebilir.

regression (1)
Önceki testlerde belirlenen sorunların giderildiğinden ve yeni eklenen özelliklerin sorunsuz çalıştığından ve yeni hatalar oluşmadığından emin olunur.

Yani regresyon testi, yapılan değişiklikler sonucunda sistemde değişiklik yapılan ve değişiklik yapılmayan alanlarda  varsa yeni hataları bulmak için yapılan test çeşididir. Regresyon testi tüm test seviyelerinde gerçekleştirilebilir.
Niçin Regresyon Testi? Regresyon Testleri yüksek önem taşır, çünkü günümüzde birçok yazılım yinemeli geliştirim süreci ile yapılmaktadır. Yinelemeli geliştirim sürecinde; her bir döngüde yeni bazı işlevler eklenerek kısa döngüler kullanılmaktadır. Bu senaryoda; yeni eklenen işlevlerin var olan işlevleri olumsuz etkilemediğinden emin olmak için, her bir döngüde Regresyon Testini uygulamak çok anlamlı olacaktır.