Burndown Chart Nedir? Ne için kullanılır?

Burndown Chart, bir sprintte tamamlanan iş miktarını ve kalan toplam işi gösterir. Scrum takımları, belirlenen hızları doğrultusunda oluşturdukları Sprint Backlog’u günlük olarak bu grafik üzerinden takip eder.
Sprint Backlogdaki işlerin toplam puanından başlanarak, sprint sonunda sıfıra ulaşması beklenir. İdeal bir Burndown Chart görseli yakalamak için takım içi iletişimin iyi olması, takımın kendini iyi tanıması ve  takımın hızının iyi belirlenmesi gerekmektedir.

Burndown Chart’ın Uygulanması

Burndown Chart iki eksenli bir grafik olup X ekseninde zaman belirtilirken (sprint günü) Y ekseni kalan işleri temsil eder. Progress Line, takımınızın sprint ile nasıl ilerlediğini gösterir. Guidline, Grafikte soldan sağa, sağdan aşağı doğru çizilen çapraz bir çizilir bu çizgi işin ilerleyişinin ideal olarak göstergesidir.

Burndown Chart’ın Okunması

Doğru Yolda (On-Track)
Progress Line ve Guidline birbirine yakınsa, Scrum takımı bu hızda ilerlemeye devam ederse hedefi tamamlayacaktır.

Planın Gerisinde (Behind Schedule)
Progress Line ,Guidline üstündeyse, Scrum takımının programın gerisinde kaldığı anlamına gelir.

Planının İlerisinde (Ahead of Shedule)
Progress Line ,Guidline altında ise Scrum takımının bu şekilde ilerlemeye devam ederse sprint bitiş tarihinden önce elindeki işleri bitirecektir.

Burndown Chart, Scrum Takımının nasıl çalıştığına dair fikir sağladıkları için faydalıdır. Örneğin:

  • Takımın işi sürekli olarak erken bitirdiğini fark ederseniz, bu sprint planlamasının  doğru yapılmadığının bir işareti olabilir.
  • Tahminlerini sürekli olarak kaçırırlarsa, bu, kendilerini çok fazla çalışmaya adadıklarının bir işareti olabilir.
  • Sprint sırasında keskin bir düşüş gösteriyorsa, bu, işin doğru bir şekilde tahmin edilmediğinin veya düzgün bir şekilde ayrılmadığının bir işareti olabilir.

kaynak:
atlassian.com
miro.com