Yazılım Geliştirme Sürecinde Başarısız Sprintlerin Kök Nedenlerini Belirlemek İçin Balık Kılçığı Diyagramı Kullanımı

Balık Kılçığı diyagramı nedir?

Balık kılçığı diyagramı, kökeni Japonya’ya dayanan ve problem çözme ve karar verme süreçlerini görselleştirmek için kullanılan bir araçtır. İngilizce adı “fishbone diagram” veya “Ishikawa diagram” olarak da bilinir. Bu diyagram, bir sorunun veya hedefe ulaşmak için gereken sonuçların altında yatan nedenleri analiz etmek için kullanılır.

Bu diyagram, sorunun etkilerini ve sorunla ilişkili tüm faktörleri göstermek için bir şablon olarak kullanılır. Şablon, bir balığın iskeletine benzer bir görüntüye sahiptir. Balığın kafası, sorunu veya hedefi temsil ederken, kuyruğu ise nedenlere işaret eder. Diğer taraftan, balığın iskeletindeki dallar, altında yatan faktörlerin ana kategorilerini veya nedenleri gösterir.

Problem: Sprintlerin başarısız olma durumu

Başarısız sprintler yazılım geliştirme sürecinde yaygın bir sorundur. Bu durum, birçok faktörden kaynaklanabilir ve bu faktörleri belirlemek, süreci daha verimli hale getirmek için önemlidir. Balık kılçığı diyagramı, yazılım geliştirme ekiplerinin başarısız sprintlerin nedenlerini belirlemelerine yardımcı olabilecek etkili bir araçtır.

Balık kılçığı diyagramı, sorunun kök nedenlerini bulmaya odaklanır. Bu, bir sorunun nedeninin belirli bir olay veya durumla sınırlı olmadığı, aksine daha derinlemesine sebepleri olduğu anlamına gelir.  

Tekniğin uygulanması

Başarısız sprintlerin nedenlerini belirlemek için bir balık kılçığı diyagramı oluşturmak için öncelikle ana sorunun belirlenmesi gerekir. Bu sorun genellikle sprintin hedeflerine ulaşılamaması veya müşteri memnuniyetinin sağlanamaması olacaktır. Sonra, alt dallar belirlenerek, sorunun nedenleri ortaya çıkarılabilir. 

KÖK NEDEN: Süreç Hataları

 • İletişim eksikliği
 • Yanlış veya eksik gereksinimlerin belirlenmesi
 • Kötü planlama
 • Gecikmelerin yönetilememesi

KÖK NEDEN: Teknik Hatalar

 • Kodlama hataları
 • Test hataları
 • Analiz hataları
 • Mimari tasarım eksiklikleri

KÖK NEDEN: Kaynak Yönetimi Hataları

 • İnsan kaynakları eksikliği
 • Yetersiz ekipman veya yazılım araçları
 • Ekipman veya araçların yanlış kullanımı
 • Yetersiz eğitim

KÖK NEDEN: Yetersiz Eğitim

 • Yetersiz veya yanlış eğitim
 • Eğitimin yetersiz uygulanması
 • Yeni teknolojilerin veya iş süreçlerinin yetersiz anlaşılması
 • Eğitim programlarının yetersizliği veya yanlış seçimi

Bu örnek balık kılçığı diyagramı, yazılım geliştirme sürecinde başarısız sprintlerin kök nedenlerini belirlemek için birkaç örneği içermektedir. Farklı durumlar olabileceğinden ekipler, kendi ihtiyaçlarına göre bir balık kılçığı diyagramı oluşturarak kendilerine özgü kök nedenleri ve alt nedenleri belirlemelidir.

Not: Bu blog yazısı, ChatGPT-3.5 yapay zeka modelinden yardım alınarak hazırlanmıştır.  🦾