Gönderilen E-postayı geri çağırma veya değiştirme

İletiyi geri çekme durumunda, göndermiş olduğunuz bir ileti henüz bu iletiyi açmamış alıcıların posta kutularından geri alınır. Bu ileti yerine başka bir ileti de koyabilirsiniz. Örneğin, eki iliştirmeyi unuttuysanız, iletiyi geri çekmeyi deneyebilir ve sonra eki olan yeni bir ileti gönderebilirsiniz.

Gönder ‘i tıklattıktan sonra ileti geri çekme kullanılabilir ve yalnızca hem siz hem de alıcının aynı kuruluşta Microsoft 365 veya Microsoft Exchange e-posta hesabı varsa kullanılabilir.

İletileri geri çekmek ve değiştirmek için

  1. Outlook penceresinin solundaki klasör bölmesi Gönderilmiş öğeler klasörünü seçin.

  2. Geri çekmek istediğiniz iletiyi açın. İletiyi açmak için çift tıklamanız gerekir. İletinin okuma bölmesinde görüntülemek için seçilmesi, iletiyi geri çekmenize izin vermez.

  3. Eylemler sekmesinde Bu İletiyi Geri Çek ‘i seçin.

Bu İletiyi Geri Çek komutunu görmüyorsanız, muhtemelen bir Exchange hesabına sahip değilsiniz veya kuruluşunuzda bu özellik kullanılmıyordur.

4. Bu iletinin okunmamış kopyalarını sil‘i veya Okunmamış kopyaları sil ve yerine yeni iletiler koy‘u tıklatın ve sonra da Tamam’ı tıklatın.

5. Eskisiyle değiştirilecek bir ileti gönderiyorsanız, iletiyi oluşturun ve Gönder‘i tıklatın.

kaynak: https://support.microsoft.com