İş Dökümü Yapısı (WBS) Work Breakdown Structure

İş Dökümü Yapısı (WBS) Work Breakdown Structure

 İş döküm yapısı PMBOK’ ta şöyle tanımlanıyor:

“Proje hedeflerine uygun olarak yaratılan ve istenilen nihai ürünlere odaklı, proje ekibi tarafından uygulanan, yapılacak işin hiyerarşik olarak daha küçük parçalara ayrılmasıdır.”

wbs2
İş Dökümü Yapısı Neden Önemlidir? Projenin bilinmezliğini kaldırarak, daha ulaşılabilir ve anlaşılır duruma getirmek için iş dökümü yapısının oluşturulması gerekir. Hedefe nasıl ulaşılacağını daha net görülmesini sağlar. Bu sayede takımın mental olarak daha rahat olmasını sağlayacaktır. Proje süresince yapılacak tüm işler iş dökümü yapısının içinde olmalıdır. İş dökümü yapısı içinde olmayan işler proje dahilinde kabul edilemez hale gelmiş olacaktır.
İş dökümü yapısı ile kompleks ve büyük projeleri anlamak ve yürütmek oldukça kolaylaşır. Bu yapı bir çeşit şema olarak görülebilir ve incelendiğinde “Projenin içeriğinde neler mevcut? Hangi adımlar hangi sırayla uygulanacak? Ne kadar zaman ve kaynak gerekli?” gibi soruların cevabını bulmak mümkündür. Böylece projenin kontrolünü ve risk tahminlerini yapmak daha basit hale gelir.

PMBOK (Proje Yönetimi Bilgi Tabanı Merkezi) her bir projenin kendi içinde farklılık gösterebileceğini söyler. Genel olarak 8/80 kuralı uygulanır. 8/80 kuralı her iş paketinin 8 saatten az olmamasını ve 80 saatten fazla olmamasını gerektirir.