SQL DML (Data Manipulation Language) Komutları

  • Post Author:
Veritabanı genellikle elektronik olarak bir bilgisayar sisteminde depolanan yapılandırılmış bilgi veya veriden oluşan düzenli bir koleksiyondur. Veri tabanlarının dört temel komutuna Veri manipülasyon komutları denir bunlar;
  • SELECT
  • INSERT
  • UPDATE
  • DELETE komutlarıdır
.

SELECT Komutu

Veritabanındaki tablolardan veriyi seçmemize, getirmemize olanak sağlar. Çoğu uygulamada, SELECT en sık kullanılan SQL komutudur.
SELECT * FROM tablo_adı

INSERT Komutu

Veritabanındaki tabloya veri eklememize olanak sağlar.
INSERT INTO table_name (sütun1, sütun2, sütun3, ...)
VALUES (değer1, değer2, değer3, ...);

UPDATE Komutu

Veri tabanındaki varolan kayıtları değiştirmeye(güncelleme) olanak sağlar.
UPDATE tablo_adi SET sütun1 = değer1, sütun2 = değer2, .. WHERE Kosul;

DELETE Komutu

Veritabanındaki mevcut kayıtları silmemize olanak sağlar.
DELETE FROM tablo_adı WHERE Koşul

kaynak: https://dev.mysql.com/