SQL DML (Data Manipulation Language) Komutları

Veritabanı genellikle elektronik olarak bir bilgisayar sisteminde depolanan yapılandırılmış bilgi veya veriden oluşan düzenli bir koleksiyondur. Veri tabanlarının dört temel komutuna Veri manipülasyon komutları denir bunlar;
  • SELECT
  • INSERT
  • UPDATE
  • DELETE komutlarıdır
.

SELECT Komutu

Veritabanındaki tablolardan veriyi seçmemize, getirmemize olanak sağlar. Çoğu uygulamada, SELECT en sık kullanılan SQL komutudur.
SELECT * FROM tablo_adı

INSERT Komutu

Veritabanındaki tabloya veri eklememize olanak sağlar.
INSERT INTO table_name (sütun1, sütun2, sütun3, ...)
VALUES (değer1, değer2, değer3, ...);

UPDATE Komutu

Veri tabanındaki varolan kayıtları değiştirmeye(güncelleme) olanak sağlar.
UPDATE tablo_adi SET sütun1 = değer1, sütun2 = değer2, .. WHERE Kosul;

DELETE Komutu

Veritabanındaki mevcut kayıtları silmemize olanak sağlar.
DELETE FROM tablo_adı WHERE Koşul

kaynak: https://dev.mysql.com/