JSON Nedir? Nasıl Kullanılır?

JSON Nedir?

JSON JavaScript Object Notation (JavaScript Nesne Gösterimi) kısaltmasıdır. JSON, JavaScript nesne gösterim biçiminde yazılmış metinlerdir.

JSON JavaScript sözdizimini kullanır, ancak JSON biçimi yalnızca metindir. Metin, herhangi bir programlama dili tarafından veri formatı olarak kullanılabilir ve okunabilir.

JSON biçimi yalnızca metin olduğundan, bir sunucuya veya sunucudan kolayca gönderilebilir ve herhangi bir programlama dili tarafından veri biçimi olarak kullanılabilir. JavaScript, JSON biçiminde yazılmış bir dizeyi yerel JavaScript nesnelerine dönüştürmek için yerleşik bir işleve sahiptir.

Json Syntax

Bir JSON nesnesinin iki adet çekirdek elementi mevcuttur: Anahtarlar ve Değerler.
  • Anahtarlar diziler olmalıdır. Tırnak işaretleriyle çevirili karakterler dizisinden oluşurlar.
  • Değerler geçerli bir JSON veri tipidir. Dizin, nesne, dizi, boole değeri, rakam veya boşluk şeklinde olabilirler.
Bir JSON nesnesi {} küme parantezleriyle başlar ve biter. İçinde iki veya daha fazla anahtar/değer çiftlerine sahip olabilir ve bu ikisini bir virgül ile ayırır. Bu sırada, her bir anahtardan sonra değerden ayrıştırmak için iki nokta üst üste gelir.

Aşağıda araç id leri belirtilen araçların marka ve model verileri JSON formatında yazılmıştır.
{"araclar": [
{ "arac_id": "101", "marka": "Renault", "model": "Clio" },
{ "arac_id": "102", "marka": "Volkswagen", "model": "Polo" },
{ "arac_id": "103", "marka": "Citroen", "model": "C3" },
{ "arac_id": "104", "marka": "Audi", "model": "A1" }
]}

JSON veri alışverişi için oldukça kullanışlı bir araçtır. Birçok avantajı mevcuttur:

  • Eşzamansız olarak bilgi yükleyebilirsiniz böylece siteniz daha duyarlıdır ve veri akımını daha kolay yapabilir.
  • Başka bir siteyle veri alışverişi yaparken domainler arası problemleri çözmek için kullanabilirsiniz.
  • JSON XML’den daha basit ve hafiftir.