İş Akış Diyagramı

İş Akış Diyagramı :

Akış diyagramı, bir problemin çözümüne yönelik izlenecek yöntemlerin şekil ve sembollerle ifade edilmesidir. Akış şemasında her adım birbirinden farklı anlamlar taşıyan şekillerden oluşur ve adımlar arasındaki ilişki oklar ile tayin edilir. Kodlanacak programın akış şemasının oluşturulması, sürecin daha kolay çözümlenmesine yardımcı olur.

Akış Diyagramı Şekilleri :

Akış şemasındaki farklı durumlar için farklı semboller kullanılır, Örneğin: Giriş / Çıkış ve karar verme farklı sembollere sahiptir. Aşağıdaki tabloda akış çizelgesi hazırlanmasında kullanılan çoğu semboller açıklanmaktadır. Akış şeması sembolleri olarak da bilinen liste şu şekildedir